Main navigation

Từ thiện

Các hoạt động từ thiện luôn cần để giúp xã hội tốt hơn.

từ thiện hay còn gọi là thiện nguyện là hoạt động được tổ chức hoặc cá nhân có uy tin kêu gọi nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.  Trẻ em vùng sâu vùng xa là những đối tượng thường được nhắc đến trong các chuyến hành trình từ thiện dài ngày. Đa phần những em nhỏ này thiếu ăn, thiếu mặc và sống trong điều kiện khắc nghiệt, không được nhiều người biết đến. Những nhóm bạn trẻ thường tổ chức những chuyến đi về các nơi vùng sâu vùng xa nhằm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và cung cấp lương thực cho các hộ gia đình nghèo. Trong xã hội phân hoá giàu nghèo ngày càng mạnh thì các hoạt động như vậy.

Mỗi cộng đồng đều có quy tắc và chuẩn mực để giữ trong sạch. fundi.vn cũng không ngoại lệ trong việc tạo ra các luật lệ cần thiết

Loading...