Main navigation

Điều khoản sử dụng 1

 1. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên fundi.vn
 • Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.
 • Nghiêm cấm chia sẽ những nội dung đồi truỵ, mê tín dị đoan, xúc phạm nhạo báng người khác dưới bất kì hình thức nào (hình thức, tôn giáo, giới tính, sắc tộc…), nghiêm cấm những hành vi thiếu văn hoá trên mạng như nói tục, chửi thề.
 • Nghiêm cấm việc mạo nhận danh tính của người khác, giả mạo thông tin cá nhân, tổ chức hoặc dùng thông tin của người khác vào mục đích xấu.
 • Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản vi phạm các quy định pháp luật.
 • Không sử dụng trái phép mật khẩu thông tin của cái thành viên khác.
 • Không spam, quảng cáo ở bất kì các hình thức nào.
 1. Quyền và trách nhiệm của người kêu gọi vốn
 • Người gọi vốn được quyền sử dụng và chia sẻ website fundi.vn và các dịch vụ tư vấn trong quá trình kêu gọi vốn.
 • Người gọi vốn được quyền tham gia chỉnh sửa, cập nhật nội dung của dự án và trao đổi tương tác với người quan tâm đến dự án đó.
 • Trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của fundi.vn
 • Cung cấp chính xác thông tin liên lạc và trả lời những thắc mắc (nếu có) của người góp vốn.
 • Đưa ra thông tin trung thực, lên kế hoạch chi tiết cho dự án của mình và đặc biệt phải đảm bảo số tiền kêu gọi được (mặc dù không đủ như dự định) phải được dùng để triển khai dự án.
 • Nêu gặp phải những khó khăn trong việc hoàn thành dự án, bạn nên cập nhật thông tin đó và chia sẻ để xem ý kiến của những người đã góp vốn
 • Người kêu gọi vốn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho dự án của mình nếu bị tranh chấp, kiện tụng vì đụng ý tưởng hay vấn đề khác trong quá trình tiến hành. Nếu có xích mích với người góp vốn, hai bên sẽ cố gắng giải quyết trên tinh thần cởi mở và hợp tác.
 1. Quyền và trách nhiệm của người góp vốn
 • Người góp vốn có quyền tham gia góp vốn vào bất kì dự án nào họ thích và quan tâm. Có thể liên hệ trực tiếp với người tạo dự án và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ fundi.vn
 • Người góp vốn có thể thoải mái bình luận, tương tác trong mỗi dự án theo quy định của fundi.vn
 • Tôn trọng những thành viên khác và báo cáo cho ban quản lý nếu phát hiện ra tính sai phạm, thiếu trung thực ở 1 dự án nào đó.
 1. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm điều khoảng sử dụng của diễn đàn
 • Đối với người gọi vốn, nếu phát hiện thông tin sai sự thật về dự án hoặc mang tính lừa đảo, sẽ được yêu cầu cập nhật lại thông tin chính xác và sẽ bị cảnh cáo, nếu bị cảnh cáo đến lần thứ 3 thì sẽ bị xoá tài khoản vĩnh viễn
 • Đối với người góp vốn, nếu vi phạm quy định, sẽ bị treo tài khoản 1 tháng (nếu nhẹ) và xoá nick vĩnh viễn (nếu nặng). Nếu tái phạm lần 2 sau khi bị treo tài khoản cảnh cáo, sẽ bị xoá vĩnh viễn.
 • Trường hợp người sử dụng fundi.vn quy phạm những quy định trong luật pháp nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà cung cấp sẽ đưa vụ việc ra cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý theo quy định pháp luật
 • Nếu có xảy ra mâu thuẫn giữa các bên, những biện pháp thương lượng sẽ được ưu tiên sử dụng.
 

Reader Interactions

Bình luận:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...